Erhverv

DanCann Pharma i Ansager runder historisk milepæl: Første træningsbatch gennemført

Morten Martinsen, Henrik Højlund, John Morell Frellsen og Jeppe Krog Rasmussen fremviser topskud fra første batch fra BIOTECH PHARM1.

Der er grund til tilfredshed hos både den driftsansvarlige og i økonomiafdelingen hos virksomheden DanCann Pharma, der ligger placeret i Ansager i Varde Kommune. Den ambitiøse Pharma virksomhed har netop gennemført det første vellykkede produktionscyklus med biomateriale få uger efter en økonomisk kapitalindsprøjtning fra forventningsfulde investorer.

I april var DanCann Pharmas produktionsfaciliteter BIOTECH PHARM1 færdigetablerede og i juni aktiverede virksomheden de første kultiveringsaktiviteter i de nye rammer efter en forudgående udvælgelse af genetik. Efter otte uger er første træningsbatch netop blevet høstet og gjort klar til videre bearbejdning. Efter tørringsfasen følger en omfattende analyse af resultatet samt test for forskellige mikrobiologiske forhold, herunder pesticider.

Denne batch er den første af 13 planlagte træningsbatche, som DanCann Pharma gennemfører i BIOTECH PHARM1 i resten af 2021. Forløbet er en væsentlig milepæl på vejen mod en endelig godkendelse af faciliteterne til råvareproduktion af cannabis biomateriale, også kaldet et bulk-produkt. Morten Martinsen, som er driftsansvarlig hos DanCann Pharma, er meget tilfreds med det foreløbige forløb:

– Denne og de kommende træningsbatche er vigtige skridt på vejen mod vores produktionsmål. Vi kan nu få konkrete data til validering af processer, udstyr og vækstforhold. Vi får også mulighed for løbende at optimere procesparametrene i vores avancerede produktionsanlæg – og så kan vi evaluere på den cannabisgenetik, som analyseresultaterne viser os. Hele formålet med gennemførelsen af de mange træningsbatche er ultimativt at sikre ensartethed og konsistens i produkterne, så vi kan maksimere vores output til råvaresalg, fortæller han og takker sit produktionsteam for en ekstraordinært stor indsats gennem forløbet.

Uden endnu at kende analyseresultaterne vurderer Morten Martinsen, at forløbet i forbindelse med den første produktion har været meget tæt på optimalt. I de temperatur- og fugtighedsfølsomme udviklingsrum trives cannabisgenetikken perfekt, og det har vist sig, at det kun har været nødvendigt at anvende omkring en sjettedel af den forventede mængde gødning og næring. Samtidig har vandforbruget været markant mindre end forudset. Det højteknologiske set up i BIOTECH PHARM1 virker altså efter hensigten – og mere bæredygtigt – hvilket har været med til at give virksomhedens ledelse og dens bagland yderligere blod på tanden.

– Den 27. juli gennemførte vi en rettet emission og fik samtidig tilført lånekapital på et tocifret millionbeløb. Det styrker vores økonomiske position betydeligt og gør det muligt for os at fremskynde etableringen af fase 2 i BIOTECH PHARM1. Det betyder helt konkret, at vi nu går i gang med at udvide vores produktionskapacitet markant. Vi vurderer, at tidspunktet for yderligere investeringer i produktionsfaciliteter er rigtigt netop nu, da der specielt på det tyske marked er stor efterspørgsel på cannabis-biomateriale, og specielt THC-potente råvarer, også kaldet Tetrahydrocannabinol, som er et af de aktive stoffer som blandt andet udvindes fra cannabis, fortæller Jeppe Krog Rasmussen, administrerende direktør i DanCann Pharma.

DanCann Pharmas målsætning er at kunne råde over en kapacitet, som årligt kan levere cirka 2,5 tons tørret biomateriale til konkurrencedygtige priser. Virksomheden vil således kunne forsyne mere end 25% af det nuværende tyske marked med råvareprodukter.

– Den positive udvikling i DanCann Pharmas aktiviteter såvel økonomisk som driftsmæssigt gør, at vi kan sætte gang i en produktion af biomaterialet i væsentligt større omfang end tidligere forventet. Og altså markant tidligere end vi oprindeligt havde lovet vores investorer. Faktisk er målsætningen nu at øge kapaciteten med faktor 10, hvilket vil rykke virksomheden op på et helt nyt niveau på markedet, udtaler Jeppe Krog Rasmussen.

I første omgang gælder det dog resultaterne af den netop gennemførte træningsbatch. Efter trimning og en uges ophold i tørrerummet skal biomaterialet sendes afsted til analyse, hvorefter der går yderligere en uge før resultaterne foreligger.

– Den første batch er selvfølgelig noget særligt. En milepæl, som bestemt er værd at markere. Nu er vi kommet rigtigt i gang med konkrete produkter, men faktisk glæder jeg mig allermest til de efterfølgende batche, så vi kan se, om vi lykkes med at ramme den ensartethed i produktet, som er den ultimative forudsætning for, at vi bliver en succes. Indtil videre ser det rigtig godt ud, slutter Morten Martinsen.

DanCann Pharma A/S, der blev børsnoteret sidste år, blev dannet for at skabe et reelt og legalt medicinsk alternativ for alle de patienter, som ikke har fået den ønskede effekt af deres tidligere medicin. Med en ambition om at kunne levere et kvalificeret, standardiseret og rent produkt – udarbejdet efter standarder, som er gældende ved fremstilling af konventionel medicin. 

Kommentarer