Erhverv

Hun vil gøre møbelbranchen grøn og bæredygtig: Meretes idé har gjort de store interesserede

Merete Skov Pedersen, grundlægger og ejer af startuppen MiCollect, der vil gøre møbelbranchen grønnere og mere bæredygtig. Foto: Beyond Beta

Danmarks store accelerator- og inkubatorprogram Beyond Beta hjælper potentielle vækstiværksættere videre mod markeder, kunder og partnere. En af dem er iværksætteren Merete Skov Pedersen, som med sin sporbarheds-platform har skabt interesse blandt brand owners og møbelproducenter med grønne og bæredygtige ambitioner.

Iværksætteren Merete Skov Pedersen fra Gentofte har en drøm: Hun vil gøre møbelindustrien mere bæredygtig. Derfor har hun grundlagt virksomheden MiCollect, hvor hun har udviklet en teknologi, der på langt sigt kan gøre møbelbranchen grønnere og mere bæredygtig. 

Med hjælp fra EU-projektet Beyond Beta, der medfinansieres af REACT-EU-midler og drives af Danmarks 13 erhvervsklynger, seks erhvervshuse, Dansk Design Center og Accelerace, arbejder hun nu sammen med flere kendte aktører i branchen om MiCollects platform.

Platformens centrum er en RFID-chip (forkortelse for Radio Frekvens Identifikation – en fællesbetegnelse for teknologier, der anvender radiobølger til at identificere mennesker og objekter), som monteres i møblerne, og en app, som samler data fra møblerne, bl.a. om materialer, oprindelse, afgasning og CO2-påvirkning. De mange data giver producenterne mulighed for at sætte en transparent deklaration på produkterne og gennem information og oplysning understøtte mere genanvendelse og længere levetid på møbler. 

MiCollects system bruges allerede nu af møbelproducenten Wehlers, og Merete Skov Pedersen er også kommet ind i varmen hos den store møbelkoncern HOLMRIS B8.

– Jeg lægger ikke skjul på, at vi har kæmpestore ambitioner med vores løsning. Vi vil skalere vores digitale platform med data fra de mest ambitiøse producenter og samarbejdspartnere inden for bæredygtighed og på tværs af branchen, så det er vigtigt med gode og stærke partnere, siger Merete Skov Pedersen.

Samarbejdet mellem iværksætteren fra Nordsjælland og de store aktører er et direkte resultat af et forløb i Beyond Beta. Her var Merete Skov Pedersen i første halvår af 2022 med i et inkubatorforløb. Sideløbende har hun haft en plads i Lifestyle Lab Cph på Bredgade i København, som drives af Lifestyle & Design Cluster, der er Danmarks klynge for design- og livsstilsvirksomheder.

Dumpede ned i det rette miljø

Merete Skov Pedersen forklarer, at hun var lidt i tvivl om, hvilken vej hun ville gå med sin virksomhed, da hun så, at Lifestyle Lab Cph søgte iværksættere.

– Vi søgte, fik en plads og dumpede lige ned i et miljø, der var perfekt for mig og min vision. Inkubatorforløbet har givet en masse vigtig viden om at drive iværksættervirksomhed, og som del af Lifestyle Lab fik vi serveret et netværk, der gjorde det muligt at komme i kontakt med ‘de store’, fortæller hun.

Daglig leder Heidi Svane tilføjer, at Lifestyle Lab Cph fungerer som en platform, hvor cirkulære og tech startups i livsstilsbranchen kan accelerere deres ideer: 

– Der er rigtig mange gode idéer og unikke produkter blandt iværksættere. Pointen er at understøtte levedygtige og innovative virksomheder, og her kan vi hjælpe dem med at skabe et netværk, så de fx kan finde deres kernekunder. Hvis man ikke kender branchen, risikerer man at banke på den forkerte dør. Vi kender branchen og kan hurtigt skabe en effekt – nogle gange i løbet af blot en måned.

Siden Beyond Beta-forløbet har Merete Skov Pedersen haft travlt med at etablere samarbejder. Wehlers-møbelkoncernen var den første producent med en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, som begyndte at montere RFID-chippen i sine møbler. I den store møbelkoncern HOLMRIS B8 er kreativ direktør Henrik Holmris glad for det spirende samarbejde med MiCollect.

– Udviklingen går i retning af, at materialer og møbler bliver genbrugt. Både vi producenter og kunderne taler om bæredygtighed, og udviklingen går hurtigt lige nu. Derfor er det spændende med data på produkterne, siger han.

HOLMRIS B8-direktøren er særligt glad for Merete Skov Pedersens ambitionsniveau.

”Jeg kan godt lide, at det er tænkt stort fra starten, at systemet kommer hele branchen rundt. Det er skalérbart og kan blive stort, hvis det lykkes. Og så er der noget spændende ved den energi, MiCollect arbejder med.”

De ord har Merete Skov Pedersen tænkt sig at leve op til:

– Om fem år håber jeg, at hele den ambitiøse danske og internationale møbelbranche har taget bæredygtighed til sig og er aktive brugere af MiCollect-platformen, og at vi er nået ud til andre brancher, lyder meldingen.

FAKTA Om Beyond Beta REACT

Beyond Beta REACT er Danmarks største inkubator og accelerator. Programmet tilbyder et sammenhængende tilbud af høj kvalitet til potentielle vækstiværksættere over hele Danmark. Målgruppen er alle iværksættere med et klart vækstpotentiale. Der er særligt fokus på iværksættere inden for de 14 udpegede danske styrkepositioner. Projektet blev igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i juni 2021 og slutter med udgangen af juni 2023. Beyond Beta REACT er finansieret med 111,5 mio. kr. fra REACT-EU under Socialfonden.

Projektets partnergruppe består af Danmarks videns- og erhvervsklynger, de seks erhvervshuse, Dansk Design Center og Accelerace. 

Læs beskrivelsen af Beyond Beta REACT i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om programmet på projekthjemmesiden

FAKTA Om Lifestyle & Design Cluster

Lifestyle & Design Cluster er Danmarks nationale erhvervsklynge inden for design, mode og møbler. Klyngen arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst primært i de små og mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder samt i de relaterede kreative brancher. 

FAKTA Om EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerede EU’s Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 var målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion for at skabe flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. 

Derfor medfinansierede EU’s Socialfond projekter, der skulle:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser

Kommentarer