Samfund

Kommunal jord er blevet en flaskehals og kan bremse danskernes lyst og mulighed for at bidrage til nye Folkeskove

Foto: Growing Trees Network.

Der er lige nu en flaskehals med offentlig jord tilgængeligt til at rejse nye skove i Danmark, hvor træerne bliver sponsoreret af private danskere, virksomheder og fonde. Samtidig viser en rundspørge, at hver tredje dansker peger på klima og miljø, som et af de tre emner, der bliver afgørende for, hvor de sætter deres kryds til kommunalvalget.

”Vi har siden 2013 hjulpet danske kommuner med at rejse nye Folkeskove på kommunal jord, ofte opkøbt i samarbejde med lokale vandværker og der er blevet til flere end 100 nye skove. Danskernes interesse for at bidrage til nye skove er rekordhøj, men lige nu må vi bare konstatere, at der i 2022 er alt for få nye skovrejsningsprojekter i de danske kommuner”, udtaler CEO Kim Nielsen fra Growing Trees Network.

De grønne ambitioner i kommunerne om CO2 reduktion vil med skovrejsning kunne øges markant. 1 hektar jord med ny skov vil årligt kunne optage 10-12 tons CO2 pr. hektar, plantes hurtigt voksende træer kan CO2 effekten optimeres.

Flere og flere drikkevandsboringer lukker pga. af nye fund af pesticider og giftstoffer i drikkevandet. De nye offentlige skove vil, når de plantes og drives økologisk uden brug af sprøjtegifte over vigtige grundvandsmagasiner, samtidigt være med til at beskytte drikkevandet mod giftstoffer. Der skabes nye levesteder til dyr og planter, samtidig med nye rekreative områder til gavn for folkesundheden. Under Corona er danskerne begyndt at bruge vores natur meget mere, og efterspørger nu nye steder til friluftsliv.

Det vil mange privatpersoner og virksomheder gerne være med til at bidrage, men som det ser ud nu så er der ikke nok nye skovrejsninger planlagt i kommunerne for 2022.

”Klimaudfordringerne viser tydeligt at hvert et træ tæller til at nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren. Jorden til skovrejsning er i et landbrugsland som Danmark rigtigt dyr, så vi håber inderligt at kommunerne og staten vil være med til at plante og passe nye skove hvor danskerne har kunnet donerer træerne til de nye skove.” udtaler Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network.

Kommentarer