Samfund

Lægevagten overgår i aften til Region Syddanmark i de sene timer

Vi har forberedt os godt, men vi ved også, at der kan opstå vanskeligheder i starten. Derfor er vi også klar til at foretage justeringer undervejs og løse de problemer, der måtte opstå,« siger Poul Henning Madsen, der er cheflæge på Fælles Akutmodtagelse på OUH og nu også ansvarlig for lægevagtens betjening af 1,2 mio. borgere i Region Syddanmark mellem kl. 23-08.

Fra i aften onsdag kl. 23:00 overtager Region Syddanmark driften af lægevagten i tidsrummet klokken 23.00 – 08.00 fra de praktiserende læger. Efter et par hæsblæsende måneder melder regionen sig klar til start.

Overtagelsen er resultatet af regionsrådets beslutning fra september 2023, hvor politikerne blev enige om at hjemtage driften af lægevagten om natten mellem 23.00-08.00.

Natlægevagt Syds faglige ledelse får hjemme på Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital. Cheflæge på Fælles Akutmodtagelse Poul Henning Madsen siger:

– Vi er spændte, og vi ser frem til en forhåbentlig god første nat. Vi har forberedt os godt, men vi ved også, at der kan opstå vanskeligheder i starten. Derfor er vi også klar til at foretage justeringer undervejs og løse de problemer, der måtte opstå. Men vi fortrøstningsfulde og føler os klar til overtagelsen.

Regionsrådsformand Bo Libergren (V) ser frem til åbningen af den nye natlægevagt: 

– Vores førsteprioritet er at sikre syddanskerne god lægehjælp hele døgnet. Derfor glæder det mig, at vi med hjemtagelsen fortsat kan tilbyde et solidt lægevagttilbud, hvor der sidder læger klar til at tage telefonen, når syddanskerne ringer til natlægevagten.

Formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen Pernelle Jensen (V) glæder sig også over, at Natlægevagt Syd er en realitet lige om lidt:

– En af de vigtigste opgaver for etableringen har været at rekruttere læger til at bemande lægevagten. Heldigvis har vi oplevet stor opbakning fra erfarne vagtlæger, som gerne vil være en del af natlægevagten. Det betyder, at vi kan tilbyde borgerne god og tryg lægehjælp om natten, og at borgerne kan fortsætte med at bruge lægevagten, som de er vant til. 

Selvom regionen overtager driften af natlægevagten, så ligner den nye natlægevagt meget det, syddanskerne har været vant til.

Det vil sige, at det stadigvæk er læger, der sidder klar ved telefonen, når borgerne ringer til lægevagten på 70 11 07 07. Derudover kan borgere fortsat komme til fysisk konsultation i Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa ligesom nu, eller de kan få besøg af vagtlægen i deres hjem, hvis det er nødvendigt.

Som noget nyt vil paramedicinere kunne foretage sygebesøg, når lægevagten vurderer, at der ikke er behov for, at vagtlægen er fysisk til stede, og paramedicinerne har kapacitet til det.

Kommentarer