Oksbøl

Museet FLUGT i Oksbøl får varme og køling fra jord og luft

Museet FLUGT, der er opført i forbindelse med Oksbøllejren, blev indviet lørdag 25. juni i år. Nu er museet opdateret med nye

Danmarks nye internationale museum for flygtningehistorier, FLUGT i Oksbøl, bliver både opvarmet og afkølet ved hjælp af varmepumper fra Vølund Varmeteknik.

Det nye internationale museum for flygtningehistorier, FLUGT i Oksbøl, er tegnet af den verdenskendte BIG Bjarke Ingels Group og er arkitektur i en klasse for sig.

Byggeriet er også i en klasse for sig, når det gælder opvarmning og afkøling – de ca. 2.000 kvadratmeter bygninger er koblet på et bæredygtigt jordvarmeanlæg og yderligere fire luft-til-vand varmepumper. En særlig brugsvandsveksler sikrer, at der hele tiden er rigeligt med varmt vand i hanerne til de cirka 100.000 besøgende, som museet forventer om året.

Det er Tørring VVS og Vølund Varmeteknik, der i tæt samarbejde har projekteret og dimensioneret anlægget i dialog med et rådgivende ingeniørfirma og Vardemuseerne, der står bag FLUGT.

Tørring VVS vandt teknik- og køleentreprisen på tre afgørende parametre: varme, køling og brugsvand med afsæt i velkendte og gennemprøvede teknikker, fortæller installatør og indehaver Claus Karlskov:

– Med 3.000 meter jordvarmeslanger og et jordvarmeanlæg kan vi hente en stor del af den nødvendige energi i græsplænen udenfor. Det er i øvrigt også her, at vi sender overskudsvarmen fra køleprocessen ud. Så er den på “lager” dér, indtil vi skal bruge varmeenergi igen. Den resterende del af energibehovet leveres af fire luft-til-vand varmepumper.

Opvarmningen af bygningerne ligger for fødderne af museets gæster under de 80.000 gule teglsten, der er brugt til gulvbelægning. Mens lokalerne har gulvvarme, foregår afkølingen via diskret ventilation i loftet.

Museet FLUGT får både varme, køling og varmt brugsvand fra jordvarme og luft-til-vand varmepumper fra Vølund Varmeteknik, som er installeret af Tørring VVS. Pressefoto

Bæredygtig energi

De oprindelige bygninger i museet var dårligt isolerede og havde almindelige radiatorer og et oliefyr til at stå for opvarmningen. Det var en meget dyr og på ingen måde klimavenlig løsning. Derfor lå det fra projektets begyndelse klart, at det nye museum skulle have en bæredygtig profil.

Leder af teknisk service hos Vardemuseerne, Jørn Nielsen, har været bygherrens repræsentant gennem hele forløbet.

– Tørring VVS præsenterede os for de første forslag for fire år siden, og et par år senere gik detailprojekteringen med Vølund Varmeteknik i gang. Anlægget er på ingen måde en standardløsning, selv om komponenterne er hyldevarer. Projektet er kommet godt og sikkert i mål som resultat af gensidig forståelse og indsigt i tekniske muligheder, siger Jørn Nielsen og tilføjer:

– Sammen har vi løbende justeret og trimmet beregninger, dimensioner og tegninger, så det hele passer ind i de bevaringsværdige rammer og lever op til nutidige krav og forventninger til komfort og bæredygtige løsninger – og det virker!

Under 80.000 gule teglsten sørger 2.000 kvm. gulvvarme for opvarmning af museet FLUGT. Varmen kommer fra jordvarme og luft-til-vand varmepumper fra Vølund Varmeteknik. Pressefoto (beskåret)

Kommentarer