Samfund

Nu åbner millionpuljer til beskyttelse af drikkevand

Arkivfoto

Med disse puljer kan der søges om tilskud til drikkevandsbeskyttelse samt sløjfning af ubenyttede boringer.

Med Finanslov 2022 er det aftalt at afsætte 170 millioner kroner til en drikkevandsfond. Der afsættes 50 millioner kroner årligt i 2022-2023, 45 millioner kroner i 2024 og 25 millioner kroner i 2025 til indsatserne.

Drikkevandsfonden består blandt andet af to tilskudspuljer. Den ene tilskudspulje er til at medfinansiere beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand. Den anden tilskudspulje er til afvikling af ubenyttede drikkevandsboringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis. Den nye drikkevandsfond skal blandt andet målrette drikkevandsindsatsen i de mest udsatte områder i samarbejde med vandværker og kommuner.

Begge puljer lukker for ansøgninger den 14. oktober 2022.

Læs mere på miljøstyrelsens hjemmeside via links nedenfor. 

Hovednyhed mst.dk

To drikkevandspuljer mst.dk

Kommentarer