Navnenyt

Sweco vinder kyst- og havneprojekt i kæmpe skala: Kystanlæg langs Vestkysten skal levetidsvurderes

Projektet tilvejebringer viden om tilstanden og levetiden for de forskellige konstruktioner langs den jyske vestkyst som f.eks. moler, kajkonstruktioner og sluseanlæg som her ved Thorsminde. Foto: Danmarks Arealinformation.

Tilstanden og levetiden af 46 kyst- og havneanlæg fordelt over ca. 350 km af den jyske vestkyst skal vurderes af Sweco. Formålet er at få klarhed over, hvilke udfordringer Kystdirektoratet står overfor i de næste 50 år i forhold til at opretholde funktion og sikkerhed.

Efter et udbud har Kystdirektoratet betroet arkitekt- og ingeniørrådgiveren Sweco at foretage en omfattende tilstands- og levetidsvurdering af infrastrukturelle anlæg og kystkonstruktioner langs den jyske vestkyst.

Kystdirektoratet ønsker nemlig at få klarhed over tilstanden af Vestkystens moler, sluseanlæg, navigationslys, kajanlæg, diger og dæmninger og alle anlæggenes levetid med fremtidens klima taget i betragtning. Nogle anlæg er næsten 100 år gamle, og projektet skal derfor klarlægge det fremtidige investeringsbehov for anlæggene.

– Det er et vigtigt projekt, fordi vi skal undersøge, om vores forreste værn ud mod Nordsøen er i stand til at modstå fremtidens klimaforandringer. Samtidig er det spændende, fordi opgaven kræver, at vi bringer forskellige fagkompetencer og eksperter i spil fra lokalt hold, regionalt og nationalt niveau samt verdensførende digespecialister fra Holland, forklarer Oliver Ries, teamleder i Kyst- og klimateamet i Sweco.

Grundigt eftersyn både over og under vand

I undersøgelsen af anlæggene skal lokale dykkerhold fra Hanstholm ud at se på konstruktionerne under vand. Konstruktionerne måles op over og under vandet af underrådgivere med state-of-the-art feltudstyr for at tilvejebringe en komplet 3D-datamodel over anlæggene, som taler sammen med Kystdirektoratets eget facility management-system.

Sweco hopper i gummistøvlerne og supplerer denne viden med en fysisk gennemgang. Den samlede viden bruger Sweco til at vurdere tilstanden og restlevetiden af anlæggene i relation til nedbrydning, klimaforandringer, havspejlsstigninger, ændrede bølgeforhold og kystmorfologi.

I en samlet rapport for alle konstruktionerne udarbejder Sweco en prioriteret liste for udbedringsbehov på baggrund af restlevetid. Desuden udpeger Sweco de fem værst medtagede anlæg, som har behov for at blive udbedret først.

– Vi har samlet landets førende eksperter i et team, der sikrer fremdrift og ensartethed i vurderingerne af anlæggene, og som følger projektet hele vejen i mål. En opgave i denne skala kræver et solidt organisatorisk set-up med unikke kompetencer og erfaringer, så vi får fart og kvalitet i projektet gennem automatiserede processer, siger Tore Lucht, afdelingschef i Swecos afdeling for havne og geoteknik.

Investering i maritim infrastruktur

Kystdirektoratet skal bruge undersøgelsen og rapporten som grundlag for, hvilke investeringer, der skal foretages i vores maritime infrastruktur og anlæg. De primære undersøgelser skal være færdige i midten af oktober, og hele arbejdet forventes færdigt ved udgangen af 2022. Projektet har en ramme på 20 mio. kr.

Kommentarer