Samfund

Vordingborg vinder titlen som ‘Danmarks Vildeste Kommune’

Arkivfoto

Efter halvandet års kamp for en vildere natur i landets 98 kommuner har juryen udvalgt den kommune, der har gjort sig fortjent til titlen som Danmarks vildeste kommune og prisen på en million kroner.

I halvandet år har alle landets 98 kommuner været i fuld sving med at give naturen en tiltrængt håndsrækning. Rundkørsler får lov at blomstre vildt. Kilometervise kvashegn er skudt op i landskabet. Og under havoverfladen har ålegræs og fiskebørnehaver set dagens lys.

De mange indsatser for vores fælles natur sker som led i en konkurrence blandt landets kommuner om at blive ”Danmarks vildeste”, som miljøminister Lea Wermelin kickstartede i februar 2021. Som navnet antyder er hele formålet med dysten af give den trængte natur meget mere plads over hele landet.

Mandag eftermiddag er vinderen endelig afsløret ved et stort kåringsevent i Naturcenter Amager. Juryen bestående af Morten D.D. Hansen, Søren Ryge Petersen, Vicky Knudsen, H.P. Geil, Sofie Graarup Jensen, Philip Hahn-Petersen, Lydia Callesen og Signe Normand har nemlig udråbt Vordingborg Kommune som Danmarks VILDESTE kommune.

Ifølge juryen har Vordingborg Kommune lavet et stort og meget gennemtænkt projekt på Knudshoveds Odde. Her har kommunen bl.a. fokuseret på at beskytte klokkefrøen, der lever i området, og som er en af vores allermest truede arter i Danmark. Det gør de ved at udvide og forbedre naturen i et stort område, der svarer til ca. 390 fodboldbaner.

Ud over den ærefulde titel vinder Vordingborg Kommune en million kroner til mere vild natur doneret af Den Danske Naturfond. På den måde er den helt store vinder i sidste ende vores fælles natur med den store forandring, konkurrencen har sat i gang, påpeger miljøminister Lea Wermelin.

– Jeg er blæst fuldstændig bagover af den folkebevægelse, vi har sat i gang for mere vild natur i Danmark. Alle har været med til at give naturen mere plads. Selv ude i folks egne baghaver er man klar til at ”ofre” kvadratmeter for den vilde natur. Det vidner om, at biodiversitetskrisen ikke bare er noget, vi taler om. Det er noget, vi handler på sammen. Og det skaber en enorm optimisme for vores natur, der er i krise, siger miljøministeren.

Fem ekstrapriser uddelt

Foruden titlen som Danmarks vildeste kommune har juryen uddelt fem ekstrapriser:

Stort: Kolding Kommune og Middelfart Kommune stillede op sammen med et projekt, der skal skabe mere vild natur under havoverfladen i Lillebælt. Der er udlagt stenrev, etableret ålegræsenge og lavet en fugleø. Samtidig har borgerne mulighed for at følge udviklingen under overfladen via nyetablerede snorkelstier. Kommunerne har sammen vundet prisen for et stort naturprojekt.

Intelligent: Syddjurs Kommune har vundet prisen for et intelligent naturprojekt. Her har man fokuseret på naturpleje på §3-arealer – altså naturområder, som har brug for en særlig beskyttelse. Kommunen har lavet et samarbejde med lokale dyreholdere om naturpleje med islandske heste, som er en god, enkel og billig løsning til at styre græsningstryk på de små arealer.

Engagerende: I Vejle Kommune har man lavet en rigtig stor indsats med at få engageret børn og unge i kampen for en mere vild natur. Intet mindre end 80 skoler og dagsinstitutioner i kommunen deltager i et væld af aktiviteter, som gavner biodiversiteten. Derfor har kommunen vundet prisen for et engagerende naturprojekt.

NytænkendeI Lolland Kommune har man opkøbt forladte ejendomme og henlagt til natur. Derudover har man udnævnt lokale biodiversitetsambassadører, som skal hjælpe med at sprede budskabet om, hvad vi allesammen kan gøre for at hjælpe naturen. Juryen ´har lagt mærke til, at der er sat gang i en ægte forandring i kommunens naturforvaltning, og derfor vinder Lolland Kommune prisen for et nytænkende naturprojekt.

Vedvarende: Odense Kommune har opkøbt skovarealer for dels at bevare den eksisterende skove og dels finde nye arealer til fremtidig skov. Når man hjælper skovene i sit lokalområde, hjælper man samtidig en lang række truede dyr og planter. Odense Kommune har med sit projekt vundet prisen for et vedvarende naturprojekt.

FAKTA om kampagnen

  • Den 5. februar 2021 inviterede miljøminister Lea Wermelin alle landets 98 kommuner til at dyste om at blive Danmarks VILDESTE kommune.
  • Samtlige af landets 98 kommuner tilmeldte sig kommunekonkurrencen.
  • Alle kommunerne har indsendt en Grønbog, hvor de beskriver, hvad de har gjort af VILDE tiltag i deres kommune. Læs mere om processen her.
  • Den Danske Naturfond giver vinderen af konkurrencen en million kroner til et vildt naturprojekt. Læs mere om præmien her.
  • Kommunekonkurrencen er en del af kampagnen ’Sammen om et VILDERE Danmark’, der har til formål at gøre den danske natur VILDERE til gavn for biodiversiteten. Det skal ske ved at få både kommuner og danskerne generelt til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur. Læs mere om kampagnen her.
  • Dommerpanelet har ledt efter det mest fantastiske biodiversitetsprojekt. Projekterne er bl.a. bedømt på idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden om vild natur og naturens egenskaber til borgerne. Læs mere om bedømmelseskriterier her.
  • Biodiversiteten er i tilbagegang overalt i verden. Arter uddør hurtigere end nogensinde før, og en mio. dyre- og plantearter er i fare for at uddø.

Kommentarer